Skolereglement

Skolereglement

Bestilling og avbestilling

Timebestilling og obligatorisk opplæring avtales direkte med din lærer. Avbestilling/endring av kjøretime må skje senest kl. 12.00 siste virkedag før avtalt tid for kjøretimen. Avbestilling/endring av obligatorisk opplæring på trinn 4 og førerprøve må skje senest kl 12.00 fem virkedager før avtalt tid. Hvis man ikke overholder fristen blir man fakturert i sin helhet for avtalt opplæring.

Avbestillingsfristen for trafikalt grunnkurs er 5 dager før kursstart.

Avbestillingsfrist for sikkerhetskurs på NAF Øvingsbane er 10 dager før avtalt tid.

 

Gjensidig venteplikt

Både elev og lærer skal vente på avtalt møtested i 15 min. etter at timen er begynt. Vi setter stor pris på om du tar kontakt med din lærer om du skulle bli forsinket. Kommer lærer for sent vil dette kompenseres, enten ved at timen forlenges tilsvarende tid eller at du får tiden til gode til en senere kjøretime.

Betaling

Betaling for opplæring kan du gjøre direkte på tabs.no eller tabs-appen som også inneholder Vippsfunksjon. Vær oppmerksom på at det med betaling på Vipps blir lagt på et gebyr da pengene går inn på en bedriftskonto. Vi anbefaler deg å betale via nettbank. 

Opplæringen skal som hovedregel forhåndsbetales dersom ikke annet er avtalt nærmere. Betaling som ikke er gjennomført før timen gjennomføres via Vipps ved timens start. 

Til enhver tid oppdatert saldo finnes på på TABS-app eller på tabs.no. Der ser man både gjennomførte og fremtidige kjøringer. Det er mulig å forhåndsbetale et større beløp enn det som står som skyldig beløp på tabs. Da vil dette automatisk trekkes etter hvert som opplæringen fortsetter.

 

Priser

En til enhver tid oppdatert prisliste vil du finne på skolens nettsider www.raholt-trafikkskole.no

Legitimasjon

Eleven plikter selv å ha med gyldig legitimasjon. Gyldig legitimasjon er pass, bankkort med bilde, førerkort andre klasser eller nasjonalt ID-kort.